เปเปอร์กาซีน ฉบับ ที่ 4 เรารักในหลวง

Animal Planet04-01 Animal Planet04-02

โฆษณา

sea moster

 “เป็นเรื่องไม่ปกติที่พบเห็นฉลามบาสกิง ณ บริเวณดังกล่าวของชายฝั่ง แต่ก็เคยมีคนพบเห็นพวกมันมาแล้วในช่วงฤดูร้อน และเราคาดหมายว่าตัวนี้น่าจะมีขนาดยาวกว่า 5 เมตร” เขากล่าว
       
       “เมื่อเร็วๆ นี้ เราเพิ่งพบเห็นการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนพืชอันเป็นอาหารของฉลามสายพันธุ์นี้ และด้วยอุณหภูมิน้ำที่อุ่นกว่า 15 องศาเซลเซียส มันจึงเป็นสภาวะแวดล้อมที่ดีเลิศสำหรับพวกมัน แต่ยังมีจุดน่าสังเกตคือสภาพน้ำที่ผันผวนที่มองเห็นในวิดีโอ ไม่เหมาะต่อการหาอาหารของฉลามบาสกิง” วิลเลียมระบุ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

01 02 03 04

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จพระราชสมภพ
ณ โรงพยาบาลเมานท์ ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสสาชูเซสท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ จุลศักราช ๑๒๘๙ ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๗๐
มีพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช
เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์
(พระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์
ซึ่งภายหลังทั้งสองพระองค์ได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธย
เป็นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระเชษฐภคินีและพระเชษฐา
คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ประสูติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๖
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๘
ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี
ในวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีขึ้น ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
ในพระบรมมหาราชวัง เฉลิมพระบรมนามาภิไธย ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรนฤบดินทร สยามมินทราธิราช
บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม และในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี

 

พระราชกรณียกิจในด้าน IT
1. พระราชกรณียกิจด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
2. พระราชกรณียกิจด้านวิทยุกระจายเสียง
3. พระราชกรณียกิจด้านดาวเทียม

 

animalplanet2012เปเปอร์กาซีน

animalplanet2012ฉบับ1-01

animalplanet2012ฉบับ1-02

animalplanet2012ฉบับ3-01

animalplanet2012ฉบับ3-02

b-tail-from-02-01

b-tail-from-02-02